:: Phra Rod Amulet 玛哈弯   Wat Mahawan LamPhun Pravince 拍洛佛像 ::    โดย พร  บางระจัน  

 

TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

 

 

พระรอด ลำพูน สุดยอดพระเนื้อดิน ที่หนังเหนียว แคล้วคลาด ปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ที่ปู่บุญเพ็งหีบเหล็ก ได้อมเอาใว้ตอนประหาร ฟันเท่าไรก็ไม่เข้า จน เพชรฆาต ถามว่าอมอะไรใว้ ให้เอาออก ใครที่ชอบเหนียวจริง ต้องมี พระรอด ลำพูน (บุญเพ็งหีบเหล็ก ต่อมาเขาถูกจับได้และประหารชีวิตที่วัดพลับพลาไชยในที่สุด โดยบุญเพ็งเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้าย ที่ถูกสังหารโดยการตัดคอ (โดยเล่าลือว่าในตอนแรกขณะที่ประหารเพชฌฆาตไม่สามารถตัดคอบุญเพ็งได้เนื่องจากอมพระรอดใว้ใต้ลิ้น) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2462 ศพฝังอยู่ที่ป่าช้า และทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาษี เขตวัฒนา ริมคลองแสนแสบ ปัจจุบัน มีศาลบูชาบุญเพ็ง ซึ่งบุคคลในวัดจะเรียกบุญเพ็งว่า "ลุงบุญเพ็ง" และยังเชื่อว่าหีบเหล็กทั้ง 7 ใบนั้นถูกฝังอยู่ใต้ศาลของบุญเพ็งที่วัด)

Phra Rod Wat Mahawan 拍洛佛像

"Phra Sukaputtapatima" is Amulets which made by Hermit. Ex. Phra Perm, Phra Bang, Phra Khong, Phra Liang and Phra Rod. These amulets made since B.E.1223 founded in Lumpoon province. The legend said that this land owned by "Mengkabutt", a tribe of cambudian. Once Prince Sintatta (Lord Buddha) have travel though this land at Ghontararm and Charorarm villages which locate sounth of Trakarnmeng town. Lord Buddha said "In future, part of "Phra Baromsareerikatarth"(Lord Buddha ash/bone)will be here and King Arthitrarthjao will keep safe in the pagoda. In B.E.1008 there are 5 hermits, they use to lived in monk hood. They exited the hood and study meditate until success Arpinya 5th Samabut 8 ( Yarn=Class of meditation )and were travel around all over thailand. 1. Phra Vasuthep 2.Phra Sukkatunta 3. Pumarnsree 4. Puttachadin 5. Phra Suddchanarai. Once Phranang Jarmatavee builded 4 temples are 1:Wat Dongaw on east side, later called Wat Chetawan (famous temple) In B.E.2484-5 people have found Phra Perm, Phra Bang, Phra Khong, Phra Liang etc accept Phra Rod. 2: Wat PhraKhong on north side, later called Wat PhraKhongrorsee. Said that 4 hermit have plan on building Haripoonchai city here at this temple, people have added the word "rorsee" to temple name (rorsee=hermit). 3:Wat Mahawan on west side, this is the temple which found Phra Rod amulets. 4:Wat Phratoolee on sounth side, use for escape route purpose in war time as "Phratoolee" mean door for retreat. These 4 temple have all of Lumpoon province amulets and have been found at later time. From this information. 4 hermits have keep their amulets in Wat Dongaw, Wat PhraKhong, Wat Mahawan, Wat Phratoolee. These amulets are beautiful with art of Haripoonchai/Lumpoon province.

History say that once Sutavarorsee(Phra Vasuthep)hermit invite Phra Sukkatunta to diccuss about area to build city(Lumpoon). Once the city was builded, Sutavarorsee invite Phranang Jarmatavee to the throne of this city. This lady is a child of Rich family from Nongdoo village Lumpoon province. With her birth time/star prove that she have great karma and will be well known to everyone, she will help risen the level of Buddha religion in thailand. Her family rule this city until B.E.1330 was loss to Ramun Dynasty. Then again in B.E.1824 by King Mengrai 1st, city was destroy. Later time the city was rebuild by King Mengrai 11th. As Nakhonphing (In present call "Chiangmai") loss to Burma, also Lumpoon as well. Until Lanna era, King Thonburee. Lumpoon province back to part of thailand. Lumpoon province are one of old place in Thailand which builded more than 1300 years, people have found many antique thing and many amulets. "Phra Rod" this name came from "Narata Rorsee" or "Rorsee Narata" this hermit name was "Narata" change to "NaRod" in later time. Once people found this amulets at Wat Mahawan, they start to call "Phra Rod". Legend said that Phra Sukkatunta and Sutavarorsee have meeting with 108 hermits in ceremony to create Lumpoon's amulets by bring 4 clay from different land, 1000 medicines, 1000 herbs, many flowers. All mixed then put in molds, then chant with spell by 108 hermits. These amulets were given among thailand soldiers and people. Phra Rod are smooth clay have white, red, green, brown colours. From Wat Mahawan, sure not exceed 1500 amulets. There are 5 pim(mold type) Pim Yai, Pim Grang, Pim Lek, Pim Tearn, Pim Tor. PhraRod is one of most famous 5 amulets from Thailand. The amulets bless strong protection, bullet proof and the oldest amulets in the set of Benjapakee.

Name of the amulet admirers world not know the important Buddha amulets of Lampoon, or the former Haripoonchai, in which there are many categorizes. One of them that has ben important and popular among the admirers, as included in the "Five Grand" set of Benjapakee. The Buddha amulets of Lampoon as wentiale is PhraRod it is one of the best and dearly in need by many Budha amulet admirers. Phra Rod of Kru Wat Mahawan Lampon is the Buddha maulet with the mixed material of earth and tuberous plants. They are delicate little ones with straight and power, made by the craftman of haripoonchai in the art style of early Lopburi period. Beating particularly unique beauty of their own. All Buddha amulet admirers have accepted that they have superb Buddhistic power, especially in protection and being safe from all dangers and disasters, So "called" The Buddha amulet being safe from all danger (PhraRod Yard Nirandtarai) An addition, they still have Buddhistic power in good fortune and Charming second to name of being safe from all danger and disasters. PhraRod WatMahawan is one of the FiveGrand set with PhraSomdej Wat Rakhang as the head, and with other 3 Buddha amulets, namely. Phra Gumpangpeth Soomgor, PhraPhongsuparn, PhraNangphya Phitsanulok. The PhraRod Wat Mahawan are 5 printed in all namely Big Mould, Medium, Small, Tow and Tuen mould.

Why you need a Buddha image amulet

...

There are many reasons for people to wear one or many Buddha image amulets. Some people want to be in trend, some do so as they have so much faith in the creators of the amulets, some think the amulets suit them astrologically, some see amulets as their assets, and some believe in the merit or magic power of the amulets.Some people regard the amulets as a result of their appreciation of Buddhism which fulfill their lives with the religious, spiritual and historical virtues.Wearing an amulet reminds us to be mindful as thinking of the teachings by the Buddha and the monks who created the amulets. That results in the wearer doing only good deeds.Some people wear an amulet following the advice from astrologers. After that, their lives became better. They gained more wealth or more protection from dangers.Some amulets are considered very precious because they are very rare. Some people felt it was their destiny to possess the amulets which they had by luck. They then felt confident and proud of having the amulets.
The most desired Buddha image amulets nowadays.The most sought-after Buddhist amulets nowadays are those in the Benjapakee series or the Grand Five Sacred Buddhist Amulets. They include Phra Somdej Wat Rakhang (from Bangkok), Phra Nang Phya (from Phitsanulok), Phra Soom Kor (from Kamphaeng Phet), Phra Rod Wat Mahawan (from Lamphun) and Phra Phong Suphan (from Suphan Buri).The value of one of the amulets in the series could be up to millions of baht, considering more people collect the amulets for commercial purposes.It is widely known that Phra Somdej Wat Rakhang (aka Phra somdej) amulets are the craze among collectors. They are regarded as “the Emperor of Buddha image Amulets”. The prices of Phra Somdej amulets vary according to the models. The amulets of the “Kaiser Model” are the rarest due to the limited number of Phra Somdej amulet of Kaiser Model which Somdej Phra Buddhacarya (Toh Brahmaramsi) took while producing the amulets on special occasion- to present as the gifts for His Majesty King Chulalongkorn the Great (King Rama V) before his first trip to Europe.The amulets of this model is known as the “Kaiser Model” as Emperor Kaiser Wilhelm II reportedly showed interest in the amulet and then received an amulet of this model as a gift from King Chulalongkorn during his visit to Germany.
The price of the amulets.The price of the Phra Somdej amulet of Kaiser Model in the past used to equal to five “Chang” (400 Thai baht) which was enough to buy 100 rais of land around Bangkok. The prices of the land in the areas now is almost 400 million baht for one rai of land. The value of the 100 rais of land is therefore almost 40 billion baht. That means the financial value of the amulet could be up to almost 40 billion baht.However, the price of this Phra Somdej Kaiser amulet in this so perfect condition has been set to 219 million baht. That is only 0.54 per cent of the real financial value. In the market, collectors buy and sell the Phra Somdej Kaiser amulets in the price range from tens to hundreds of million baht depending on the condition of the amulets.
Not just at the present price, the value of this Phra Somdej Kaiser amulet will increase over time.

PHRAROD WAT MAHAWAN LAMPHUN |ADDRESS
236/2 MU 5 TAMBOLE YANGONG NOENG AMPHURE SARAPHI CHIANGMAI THAILAND
Tel: 66-061-7919125,66-093-3361995  whatapp:0933361995
http://www.phrarod.com/   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระรอดกรุวัดมหาวัน ลำพูน โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-061-7919125,66-093-3361995  whatapp:0933361995
http://www.phrarod.com/   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2019 Phrarod wat mahawan lamphun province Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook